Ang Aking Kuwento Bilang Isang Thalassophobic

Ayaw ko Mag-Beach, Takot Ako sa Dagat: Ang Aking Kuwento Bilang Thalassophobic